Amiga Boing Amiga 600 Amiga Klub Forever
ÚvodAmiga Klub Forever + Czech PowerPC User GroupBazarKomunitaOdkazyMail

AMIGA a lokální síť - "no problem"I přes to, že Amiga není provozována nad systémem Windows 9X, lze nalézt programové prostředky, které se o instalaci a nastavení lokální sítě postarají. Jako protiklad Windows, které jsou komerční, zde máme programový balík SAMBA. Je volně ke stažení z Aminetu nebo na mateřských stránkách http://www.amigasamba.org. Pro instalaci programové podpory SAMBA doporučuji využít tyto archivy:

2000-12-13_smbfs-1.40.lha
samba_2.0.7.lha
sambapm.lha
smbcn105.lha
Samba Installer.lha
Tango.lha


Velkou podporou celého balíku SAMBA je program TANGO, který by jste si rozhodně měli stáhnout. Je to ve své podstate takový manažer počítačů v síti. Zhruba přiblíženo k funkci "Start-Hledat-Počítač" u Windows. Ale nezůstávejte pouze u myšlenky hledání spojení, protože TANGO má své místo i na poli klasických zprávců souborů. Můžete přímo využíivat GUI pro volby COPY, DELETE,DOWNLOAD.... Budete potřebovat program na připojení se k síti, kde zároveň nastavíte IP adresy, síťovou kartu a další parametry. Těchto programů existuje několik (AmiTCP, Genesis, Miami), ale já budu mluvit pouze o MiamiDeluxe. Musím ještě dodat, že celou dobu bude řeč o provozu lokální sítě pomocí TCP/IP (nikoliv IPX).

Nyní pár slov k instalaci SAMBY a TANGA. Jsou dvě cesty, jak správně nainstalovat tyto programy a to buď klasickým installerem (Samba Installer.lha), který rozhodně neopomíjejte zařadit do svého archivu SW, nebo manuálně. Opakovaným využitím instalačního skriptu rozhodně nic nepokazíte. Navíc tento programový skript umožňuje volbu uživateli k dokončení části, která se mu nezdařila dle prvotních představ (v období seznamování se s instalačním skriptem).

Takže MANUÁLNÍ instalace SAMBY a TANGA.
Je potřeba si stáhnout z Aminetu "samba_2.0.7.lha" (a vyšší), "smbcn105.lha", "2000-12-13_smbfs-1.40.lha" a Tango. Všechno musíte poté rozkopírovat na příslušná místa a nastavil ručně. Důležité je tedy nakopírovat někam celý adresář SAMBA v němž by měli být podadresáře: "bin", "lib", "log", "private, "swat" a "Tango". Tento adresář je poté důležité naasignovat třeba takto:

assign Samba: Amiga:Internet/SAMBA
path Samba:bin add


Dalšími prvky do systému jsou nakopírováním: "SMB-Handler" do adresáře "L:", umístění souboru "smbfs" do adresáře "C:" a "SAMBA/bin". Poté ještě vytvořte podadresář "NETdrivers" v systémovém adresáři "Devs:" a je to.

Dále je nutné doplnit chybějící parametry protokolu TCP/IP v MiamiDX. Takže nastavení probíhá v položce "Database". Tam doplňte do položky "services" tyto údaje (kliknout na tlačítko ADD):

    Name: netbios-ns
     ID: 137
  Protocol: udp

    Name: netbios-dgm
     ID: 138
  Protocol: udp

    Name: netbios-ssn
     ID: 139
  Protocol: tcp

    Name: swat
     ID: 901
  Protocol: tcp

Pokračujeme v položce "InetD":

  Service: netbios-ssn
   Socket: stream
  Protocol: tcp
    Wait: nowait
    User: root
   Server: Samba:bin/smbd
    Name: smbd
    Args: -- nic nevyplňujte! --

  Service: netbios-ns
   Socket: dgram
  Protocol: udp
    Wait: wait
    User: root
   Server: Samba:bin/nmbd
    Name: nmbd
    Args: -- nic nevyplňujte! --

  Service: swat
   Socket: stream
  Protocol: tcp
    Wait: nowait
    User: root
   Server: Samba:bin/swat
    Name: swat
    Args: -a

A nakonec položku "Users":

  User name: pcguest
   User id: 65534
  Group id: 65534
  Real name: PC Guest
  Home dir: RAM:
    Shell: NewShell


Takže to bychom měli Miami. Teď dále k nastavování vlastní sítě. Jistě každý ví, že u lokální sítě mají možnost uživatelé jednotlivých počítačů dávat k dispozici určité adresáře či rovnou disky. Díky SAMBĚ můžete dát k dispozici okolním počítačům také svou tiskárnu, diketovou mechaniku, ramku, cd-romku a jiné. Jak to nastavit? V domovském adresáři SAMBA je v podadresáři "lib" soubor "smb.conf". Ten editujte a nastavte následujícím způsobem (ty věci za středníkem nepište, to jsou jen mé komentáře!):

# Samba config file created using SWAT
# from amigappc (192.168.0.3)
# Date: 2001/06/03 21:04:28

# Global parameters
[global]
  workgroup = SPECIAL  ;důležitý název SÍTĚ
  netbios name = Amiga_JACK-3D ;název vašeho počítače v síti
  server string = Samba Server
  interfaces = 192.168.0.10/255.255.255.0 ;vaše IP a IP sítě
  security = SHARE
  socket options = TCP_NODELAY
  log file = /Samba/log/log.%m
  max log size = 50
  load printers = Yes
  domain master = Yes
  guest account = pcguest

[Jack_sit]  ;název poskytnutého disku ke sdílení
  comment = AMIGA_1240/33/603e/233/AGA ;komentář dle libosti
  path = /Jack_sit ;cesta adresáře či disku (adresář nutno naasignovat)
  writeable = Yes
  guest ok = Yes
  public = Yes

[Hry] ;název druhého disku (můžete jich mí samozřejmě kolik chcete)
  comment = AMIGA_1240/33/603e/233/AGA
  path = /Hry
  writeable = Yes
  guest ok = Yes
  public = Yes

[printers] ;nastavení tiskárny, pokud máte
  comment = HP_870Cxi
  path = /usr/spool/samba
  printable = Yes
  browseable = Yes


Tímto byste měli mít kompletní instalaci SAMBY hotovou. To ale není všechno. Nyní si pár vět k nastavení a provozu síťového manažeru TANGO. Spusťte Tango a klikněte na malé tlačítko "?" (to jsou preference). Zobrazí se vám okénko preferencí, kde v položce "Startup" zaškrtněte "Entire network" a "Show messages". Pokračujte záložkou "Network", kde stejným způsobem zaškrtněte "Use IP to connect" a "Use SMBFS to mount drivers". V poslední záložce zaškrtněte "Host comments" a nastavvte si podle sebe "Filehandler" (pokud máte OS3.5 a vyšší, nastavte "OS3.5", pokud ne, tak "Show", ...). Preference sejvněte ("SAVE") a hurá na síť.

Použití Tanga. Po připojení na síť pomocí MiamiDX nebo klasického Miami spusťte TANGO. To by mělo chvíli načítat informace sítě a poté začít s načítáním okolních počítačů. Měl by se vám objevit jakoby adresář s názvem sítě (u nás to byl SPECIAL). Po dvojkliku by se vám měli zobrazit podadresáře jakožto názvy všech okolních počítačů. Po dalším dvojkliku na kterýkoliv adresář by se vám měly objevit disky, které ta určitá stanice dává ke sdílení. A po dalším dvojkliku na určitý disk by se vám po chvilce měla objevit ikonka onoho disku na ploše Workbenche. Rychlost přenosu dat po volné síti je rovna rychlosti síťové karty, takže v případě PCMCIA nebo PCI ethernet karty 10Mbps je to zhruba 1,2MB za sekundu. No není to nádhera!

Pro doplnění informace si dovolím malou citaci: "Stále ještě existuje řada sítí, jež mají propustnost 10Mb/s a je na nich připojeno např. 20 PC. Po jednoduchém výpočtu získáme zhruba 1,2 MB/s, což vydělíme počtem PC a vyjde nám (při současném přenosu) rychlost 60KB/s (kilobajtu za vteřinu) na jeden počítač. To je ideální případ, kdy je dostupné pásmo rovnoměrně rozloženo - reálný problém nastává, pokud se někdo (či více uživatelů) přes tuto síť pokusí přehrát třeba 2GB dat najednou, což už síť silně přetíží. Protože WINDOWS samozřejně kopírují maximální možnou rychlostí (využijí celou dostupnou šíři pásma) a sama sebe navíc velmi vytíží. ............."

Chtěl bych jen upozornit na možné problémy s TANGO manažerem. Ty spočívají v katalogu. I přesto, že budete mít katalog snad všude a nepůjde vám TANGO spustit vymlouvající se na onen zmíněný katalog, nevěšte hlavu. Stačí v preferencích jazyků ("Prefs:Locale") nastavit jako druhý jazyk "english" a TANGO vám už najde lokalizaci bez problémů. Dalším problémem by mohlo být, když vám TANGO při procesu připojování začne psát výstražné značky a něco ve stylu, že na síti nikdo není. To se stává. Stačí dát "update" (z aktualizovat vše) a ony se okolní počítače objeví (někdy to musíte zkusit vícekrát, protože je třeba sít v danou chvíli zatížena proudem dat mezi jinými počítači).

Obrázková příloha

Lokální síť na AKF setkání #2 (a to nebyli ještě všichni!)

Lokální síť u JERRYho v paneláku (2xjeho Amiga, 3xsousedi s PC)

Další obrázek lokální sítě, kde samozřejmě nechybí Amiga

Obrázek, kde je možno vidět poskytnuté disky a tiskárny ke sdílení

Takto vypadá nastavování v mountlistu

Tango preference

A takto vypadá nastavování tiskárny

Článek pro Vás připravili: JACK^AKF a ZDNSOFT

1999-2022 © Lukáš Stehlík (Luky)

ÚvodAmiga Klub Forever + Czech PowerPC User GroupBazarKomunitaOdkazyMail